8. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
11. 4. 2018 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. redne in 1. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 6. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane