8. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
27. 6. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda :

1. Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. za leto 2017, EPA 2862-VII

      - Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora

2. Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017, EPA 2847-VII

      - Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora  

      - Mnenje, sprejeto k tej točki

3. Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2017, EPA 2838-VII

      - Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora  

      -  Mnenje, sprejeto k tej točki

4. Pobude in vprašanja

5. Potrditev zapisnika 7. seje komisije

      - Osnutek zapisnika

Copyright 2018, Vse pravice pridržane