8. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
28. 9. 2018 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2017 v Sloveniji  

 

2. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane