8. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
30. 5. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 5. in 6. redne ter 1. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2017, EPA 2788-VII

 

3. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2017, EPA 2795-VII

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane