80. seja Interesne skupine lokalnih interesov

6. 12. 2017 - 11:30
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 79. in 21. izredne seje interesne skupine

Zapisnik 79. redne seje

Zapisnik 21. izredne seje

2. Poročilo o delu Interesne skupine lokalnih interesov v V. mandatu 

Porocilo

3. Priprava na 57. sejo Državnega sveta

4. Pobude in vprašanja 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane