80. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

7. 9. 2017 - 12:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 79. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A) - druga obravnava, EPA 2100-VII

3. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2016, EPA 2106-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane