81. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

8. 3. 2017 - 12:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Poročilo ministra za zunanje zadeve z oceno o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti, EPA 1789 - VII

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne

obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom, EPA 1783-VII, EU U 721

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624, EPA 1800-VII, EU U 722

4. Odobritev zapisnika 11. izredne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane