81. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

20. 9. 2017 - 13:00
velika dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1981-VII*

* Komisija bo kot zainteresirano delovno telo v skladu s prvim odstavkom 20. člena in 21. členom Poslovnika Državnega sveta to točko dnevnega reda obravnavala skupaj s pristojno Komisijo Državnega sveta za državno ureditev.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane