83. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

19. 10. 2017 - 14:00
soba 212 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 81. in 82. redne seje ter 12. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B) - skrajšani postopek, EPA 2181-VII

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N) – skrajšani postopek, EPA 2182-VII

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) - druga obravnava, EPA 2211-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane