83. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

3. 5. 2017 - 12:00
soba 212/II

Dnevni red:

1.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, sklepa Sveta 2007/533/PNZ in sklepa Komisije 2010/261/EU, EPA 1923- VII, EU U 739

2.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejne kontrole, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006, EPA 1924 - VII, EU U 740

3.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, EPA 1925 - VII, EU U 741

4.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), EPA 1929 - VII, EU U 742

5.    Potrditev zapisnika 82. redne in 12. izredne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane