84. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

22. 3. 2017 - 13:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) - druga obravnava, EPA 1718-VII

2. Predlog zakona o Sodnem svetu (ZSSve), druga obravnava, EPA 1649-VII

3. Potrditev zapisnikov 82. in 83. redne seje in 14. izredne seje komisije

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane