84. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

14. 6. 2017 - 10:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MPPOVSB), EPA 2016-VII

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga, EPA 2011-VII, EU U 747

3. Potrditev zapisnika 83. redne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane