84. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

25. 10. 2017 - 16:00
soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O) – skrajšani postopek, EPA 2237-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A) - skrajšani postopek, EPA 2233-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane