85. seja Interesne skupine delojemalcev

14. 6. 2017 - 07:30
soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 81., 82., 83. in 84. seje interesne skupine

2. Priprava na 52. redno sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane