85. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

21. 6. 2017 - 12:00
soba 209 /II

Predlog dnevnega reda: 

1. Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic, EPA 2023-VII,

EU U 749

3. Poročilo z Medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki

4. Potrditev zapisnika 84. redne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane