85. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

16. 11. 2017 - 14:00
soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 83. in 84. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) – druga obravnava, EPA 2272-VI

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) - skrajšani postopek, EPA 2313-VI

4. Poročilo o delu Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za leto 2017

Copyright 2013, Vse pravice pridržane