86. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

19. 4. 2017 - 13:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1A) – druga obravnava, EPA 1788-VII

2. Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2016, EPA 1867-VII

3. Potrditev zapisnikov 84. in 85. seje komisije

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane