86. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

6. 9. 2017 - 12:00
soba 209 /II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–december 2018, EPA 2076-VII, EU U 751

2. Poročilo o Srečanju predsednikov odborov za zadeve Evropske unije v okviru Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) 

3. Potrditev zapisnika 85. redne seje komisije in 13. izredne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane