87. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

3. 5. 2017 - 14:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) - druga obravnava, EPA 1834-VII

2. Predlog zakona o probaciji (ZPro) - druga obravnava, EPA 1849-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E), druga obravnava, EPA 1850-VII

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane