87. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

27. 9. 2017 - 10:00
soba 212 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011, EPA 2193-VII, EU U 765

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga, EPA 2109-VII, EU U 754

3. Poročilo z Medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki

4. Potrditev zapisnika 86. redne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane