88. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

10. 5. 2017 - 14:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Skupno poročilo o delu državnih tožilcev za leto 2016, EPA 1898-VII

2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva za leto 2016, EPA 1768-VII

3. Letno poročilo o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS (Posebni oddelek) za leto 2016, EPA 1767-VII

4. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane