88. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

25. 10. 2017 - 11:00
soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) (Besedilo velja za EGP), EPA 2263-VII, EU U 767

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti), EPA 2296-VII, EU U 769

3. Potrditev zapisnikov 86. in 87. redne in 14. izredne seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane