89. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

24. 5. 2017 - 14:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) - druga obravnava, EPA 1855-VII

2. Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) - druga obravnava, EPA 1926-VII 

3. Potrditev zapisnikov 86., 87. in 88. seje komisije

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane