89. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

29. 11. 2017 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, EPA 2360-VII, EU U 773

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
  Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=C3876B0A842F4F42C12581DB0034EA16

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila, EPA 2361-VII, EU U 774

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=4856942D200A9CA0C12581DB002BD062

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, EPA 2362-VII, EU U 775

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=46256168BA1CF406C12581DB00302C7F

4. Poročilo o delu Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve V. mandat 

Porocilo

5. Potrditev zapisnika 15. izredne seje komisije

Zapisnik

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane