9. izredna seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
31. 3. 2020 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1.    Potrditev zapisnika 22. redne seje interesne skupine

 

2. Dogovor o načinu dela Interesne skupine delodajalcev v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19

* * *

Seji se lahko pridružite in na njej sodelujete:

  • na sedežu Državnega sveta, v sejni sobi 209, Šubičeva 4, Ljubljana;
  • na daljavo, če imate izkušnje z uporabo aplikacije Webex in tovrstnim načinom dela ali se iz različnih razlogov ne bi uspeli udeležiti seje na sedežu Državnega sveta.

 

Prosim, da se seje na sedežu Državnega sveta udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Seja Interesna skupine delodajalcev je sklicana z namenom poskusne izvedbe seje na daljavo s pomočjo aplikacije Webex in njenega testiranja. Zato vas prosimo, da si na tablični računalnik pravočasno naložite aplikacijo Webex. Če se boste seje udeležili na sedežu Državnega sveta, vas tudi prosimo, da pred prihodom na sejo preverite, da je baterija na tabličnem računalniku napolnjena. Zaradi izločitve šumov in motenj v prenosu zvoka  je zaželena uporaba slušalk z mikrofonom oz. slušalk za pogovor prek mobilnega telefona.

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto ob začetku seje interesne skupine. Tehnično pomoč bo v času seje zagotavljal Primož Vaupotič v dvorani ali po tel. 051 359 251.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost in na kakšen način boste sodelovali na seji - na sedežu Državnega sveta ali na daljavo - sporočite Nataši Terzić na tel. 041 996 281 ali po elektronski pošti natasa.terzic@ds-rs.si .

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane