9. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
25. 11. 2019 - 13:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic

Predlog dnevnega reda:

1. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane