9. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
21. 12. 2020 - 14:00
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 39. in 40. redne ter 8. izredne (2. korespondenčne) seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane