9. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. 11. 2017 - 13:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F) – skrajšani postopek, EPA 2324-VII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 27.10.2017 

2. Potrditev zapisnika 43. seje komisije

Osnutek zapisnika:  657-43_zap.docx

3. Razno 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane