9. izredna seja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
31. 5. 2021 - 13:00
soba 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave, EPA 1896-VIII, EU U 1011 kot zainteresirana komisija

 

2. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane