9. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
10. 2. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-C) – skrajšani postopek, EPA 966-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane