9. izredna seja Mandatno-imunitetne komisije

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2020 - 18:00
v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 8. redne in 8. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije

 

2. Pobuda Milana Ozimiča za sprejem dopolnitve Poslovnika Državnega sveta

 

3. Obravnava odstopne izjave državnega svetnika Franca Kanglerja  

 

4. Razno

* * *

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki komisije Neži Dular na tel. 031 344 419 ali po elektronski pošti: neza.dular@ds-rs.si.

                                                                          

Seja Mandatno-imunitetne komisije bo potekala v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex. Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto pred začetkom seje komisije.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane