9. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 10. 2018 - 11:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje interesne skupine

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

3. Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

- Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa 

- Sklep_Mandatno-imunitetne_komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane