9. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 6. 2018 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 8. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane