9. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
16. 5. 2018 - 11:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 7. in 8. seje ter 2. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 7. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane