9. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
16. 5. 2018 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 7. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane