9. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
28. 8. 2018 - 14:00
soba 212, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021-2027, EPA 47-VIII, EU U 842

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o razširitvi uporabe Uredbe (EU) št. …/ 2018 o vzpostavitvi programa izmenjave pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje    2021-2027 (program »Pericles IV«) na nesodelujoče članice, EPA 48-VIII, EU U 843

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja, EPA 46-VIII, EU U 841

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače, EPA 49-VIII, EU U 844

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev), EPA 58-VIII, EU U 847

 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev), EPA 59-VIII, EU U 848

 

7. Potrditev zapisnikov 8. redne seje in 3. izredne seje komisije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane