9. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
29. 8. 2018 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


1. Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. za leto 2017, EPA 2862-VII

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami, EPA 72-VIII, EU U 851

3. Pobude in vprašanja

4. Potrditev zapisnikov 8. redne in 4. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane