9. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport - PRELOŽENA PREDVIDOMA NA 18. 2. 2019

Tiskalniku prijazna oblika
13. 2. 2019 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje komisije

 

2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2017/2018 (maj 2017 - september 2018), EPA 349-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane