9. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
21. 6. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda za sprejem Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

2. Razno 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane