9. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
14. 5. 2018 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Obravnava zaključkov posveta "Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri"

2. Potrditev zapisnikov 6., 7. in 8. seje komisije

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane