91. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

21. 6. 2017 - 15:00
soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2016, EPA 2005-VII

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E) - druga obravnava, EPA 1965 – VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) - druga obravnava, EPA 1901 - VII

4. Potrditev zapisnikov 98. in 90. seje komisije

5. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane