91. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

13. 3. 2017 - 14:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014-december 2016

3. Potrditev zapisnikov 89. in 90. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane