92. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

27. 3. 2017 - 14:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G) - skrajšani postopek, EPA 1760-VII

3. Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017, EPA 1807-VII

4. Potrditev zapisnika 91. seje komisije

5. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane