93. seja Interesne skupine delojemalcev

6. 12. 2017 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 91. in 92. seje interesne skupine

Zapisnik 91. seje

Zapisnik 92. seje

2. Priprava na 57. redno sejo Državnega sveta Republike Slovenije 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane