94. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

4. 9. 2017 - 13:00
Mala dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2016, EPA 2007 - VII

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B) – druga obravnava, EPA 1986 - VII

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane