94. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

10. 4. 2017 - 14:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) - nujni postopek*, EPA 1878-VII

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane