96. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

27. 9. 2017 - 14:00
soba 212 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-D) – druga obravnava, EPA 2093-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B) – druga obravnava, EPA 2137-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2E) – druga obravnava, EPA 2102 - VII

4. Potrditev zapisnikov 93. in 94. seje komisije

5. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane