96. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

8. 5. 2017 - 14:00
soba 212/II

Dnevni red:

1.    Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2016, EPA 1821-VII

1A)  Rebalans Programa dela in finančnega načrta Agencije za energijo za leto 2017, EPA 1934-VII (*razširitev dnevnega reda)

2.    Potrditev zapisnikov 93. in 94. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane