97. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

15. 5. 2017 - 15:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-G) - nujni postopek*, EPA 1953-VII

2. Potrditev zapisnika 95. seje komisije

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane