98. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

5. 6. 2017 - 14:00
soba 212/ II

Dnevni red:

1. Priporočilo v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku, EPA 1830-VII

2. Potrditev osnutkov zapisnikov 96. in 97. seje komisije

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane